Strona domowa > Aktualności

Aktualności

Oświadczenia prosimy składać w Bibliotece Głównej (pok. 304), Wydawnictwie UKSW lub w Bibliotekach Wydziałowych na kampusie Wóycickiego. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: digitarium@uksw.edu.pl.


 
 
07.07.2016

List otwarty ks. Bały do pracowników naukowo-dydaktycznych w sprawie "Digitarium UKSW"

Do pobrania:

 


 23.04.2016

Decyzja Nr 10/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do spraw przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: „Digitarium UKSW jako platforma dostępu do cyfrowych zasobów naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” w ramach działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

 Źródło: Monitor UKSW