Browse Items (1 total)

  • Contributor is exactly "Szyszka, Tomasz (red.)"

Ojciec-Marian-Zelazek.pdf
Niniejsza publikacja jest przeredagowaną wersją pracy doktorskiej napisanej w Instytucie Historii Kościoła (Wydział Teologii) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Zygmunta Zielińskiego, na seminarium z…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, pbcore, rss2