Browse Items (12 total)

  • Subject contains "Biblioteka Jagiellońska"

inwentarz_nr19.pdf
Inwentarz zapisany jedynie do s. 29; do inwentarza dołączony został protokół skontrum Biblioteki ATK z 1960 r.; 34x22 cm, k. 95, opr.

inwentarz_nr18.pdf
Inwentarz zapisany jedynie do k. 10; do inwentarza dołączony został protokół skontrum Biblioteki ATK z 1960 r. oraz rewers z października 1954 r.; 30x22 cm, k. 70, opr.

inwentarz_nr16.pdf
Inwentarz zapisany jedynie do k. 72 verso, przeszyty sznurem pieczętującym wraz z pieczęcią lakową Uniwersytetu Jagiellońskiego, opatrzony na tylnej wyklejce notatką: „Niniejsza książka inwentarzowa zawiera 182 kartki. w Krakowie dnia 16 X 1952 r.…

inwentarz_nr15.pdf
Inwentarz zapisany jedynie na 151 stronach, dodatkowo na s. 180 wyszczególniono wyposażenie seminarium w okresie powojennym; zachowały się fragmenty sznura pieczętującego wraz z pieczęciami Akademii Teologii Katolickiej; do inwentarza dołączono…

inwentarz_nr14.pdf
Inwentarz zapisany jedynie do k. 46, na k. 188-190 spisano w 1946 r. „dział B: czasopisma”, a na k. 193 verso w 1948 r. „dział meblowy - c”; przeszyty sznurem pieczętującym z pieczęcią Akademii Teologii Katolickiej, opatrzony na k. 196 verso notatką:…

inwentarz_nr_7.pdf
Inwentarz zapisany jedynie do k. 30, na k. 45 (s. 91-92) spisano inwentarz wyposażenia gabinetu seminarium; opatrzony na tylnej wyklejce notatką: „Niniejsza księga inwentarzowa biblioteczna zawiera 51 kartek. w Krakowie dnia 16 X 1952 r. Zastępca…

inwentarz_nr12 (7,72 MB).pdf
Inwentarz zapisany jedynie do k. 13, przeszyty sznurem pieczętującym z pieczęcią Uniwersytetu Jagiellońskiego, opatrzony na tylnej wyklejce notatką: „Niniejsza księga inwentarza książek zawiera 100 stron w Krakowie dnia 1.I 1951 r. Dyrektor…

inwentarz_nr11(41,2 MB).pdf
Do inwentarza dołączony został protokół skontrum Biblioteki ATK z 1960 r.; 29x44 cm, k.172, opr.

inwentarz_nr_7.pdf
W przeważającej części zapisane są jedynie strony verso;
do inwentarza dołączony został protokół skontrum Biblioteki ATK z 1960 r.;
29x44 cm, k. 248, opr.

inwentarz_nr8.pdf
Inwentarz zapisany jedynie do s. 83
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, pbcore, rss2