Browse Items (16 total)

  • Subject contains "inwentarze"

Inwentarz nr 30.pdf
Początkowe karty zawierają inwentarz książek posiadanych przed wojną, opatrzony adnotacją z 15.X.1946 r. o zniszczeniu przeważającej części w czasie II wojny światowej. Do inwentarza dołączono protokół skontrum Biblioteki ATK z 1961 r.
Zadanie…

Inwentarz nr 31.pdf
Inwentarz zapisany na pierwszy 51 kartach stanowi kontynuację poprzedniego. Część zasobów w nim zawartych odnosi się do pozycji ocalałych z „biblioteki przedwojennej”. Do inwentarza dołączono protokół skontrum Biblioteki ATK z 1961 r.;
Zadanie…

inwentarz nr 24 popr.pdf
Zadanie finansowane w ramach umowy nr 589/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

inwentarz_nr19.pdf
Inwentarz zapisany jedynie do s. 29; do inwentarza dołączony został protokół skontrum Biblioteki ATK z 1960 r.; 34x22 cm, k. 95, opr.

inwentarz_nr18.pdf
Inwentarz zapisany jedynie do k. 10; do inwentarza dołączony został protokół skontrum Biblioteki ATK z 1960 r. oraz rewers z października 1954 r.; 30x22 cm, k. 70, opr.

inwentarz_nr16.pdf
Inwentarz zapisany jedynie do k. 72 verso, przeszyty sznurem pieczętującym wraz z pieczęcią lakową Uniwersytetu Jagiellońskiego, opatrzony na tylnej wyklejce notatką: „Niniejsza książka inwentarzowa zawiera 182 kartki. w Krakowie dnia 16 X 1952 r.…

inwentarz_nr15.pdf
Inwentarz zapisany jedynie na 151 stronach, dodatkowo na s. 180 wyszczególniono wyposażenie seminarium w okresie powojennym; zachowały się fragmenty sznura pieczętującego wraz z pieczęciami Akademii Teologii Katolickiej; do inwentarza dołączono…

inwentarz_nr14.pdf
Inwentarz zapisany jedynie do k. 46, na k. 188-190 spisano w 1946 r. „dział B: czasopisma”, a na k. 193 verso w 1948 r. „dział meblowy - c”; przeszyty sznurem pieczętującym z pieczęcią Akademii Teologii Katolickiej, opatrzony na k. 196 verso notatką:…

inwentarz_nr_7.pdf
Inwentarz zapisany jedynie do k. 30, na k. 45 (s. 91-92) spisano inwentarz wyposażenia gabinetu seminarium; opatrzony na tylnej wyklejce notatką: „Niniejsza księga inwentarzowa biblioteczna zawiera 51 kartek. w Krakowie dnia 16 X 1952 r. Zastępca…

inwentarz_nr12 (7,72 MB).pdf
Inwentarz zapisany jedynie do k. 13, przeszyty sznurem pieczętującym z pieczęcią Uniwersytetu Jagiellońskiego, opatrzony na tylnej wyklejce notatką: „Niniejsza księga inwentarza książek zawiera 100 stron w Krakowie dnia 1.I 1951 r. Dyrektor…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, pbcore, rss2