Browse Items (1 total)

  • Subject contains "kościół wczesnochrześcijański"

Niescior_Misyjny-wymiar-Kosciola-pierwszych-wiekow.pdf
Na podstawie książki: Adolf von Harnack "Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, 4. Auflage, Leipzig 1924 (reprint 1965). Książka dostępna w języku ang.: The Mission and Expansion of Christianity in the First…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, pbcore, rss2