Przeglądaj publikacje (ogółem 57)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie został założony w 1999 r. (na bazie istniejącej od 1954 r. Akademii Teologii Katolickiej).

Ojciec-Marian-Zelazek.pdf
Niniejsza publikacja jest przeredagowaną wersją pracy doktorskiej napisanej w Instytucie Historii Kościoła (Wydział Teologii) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Zygmunta Zielińskiego, na…
Formaty wyjściowe

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, pbcore, rss2