Home > Licencje

Licencje

Jeżeli tylko istnieje prawna możliwość, rekomendujemy udzielanie zgody na korzystanie z utworów na jednej z dwóch najbardziej otwartych licencji Creative Commons (tzw. wolnych licencjach):

Creative Commons - Uznanie autorstwa 4.0. Licencja dająca najszersze swobody licencjobiorcy. Pozwala na kopiowanie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie dzieła, a także tworzenie utworów zależnych, jednak przy konieczności oznaczenia autorstwa, źródła i rodzaju licencji. Pełne postanowienia licencji CC BY.

Creative Commons - Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0. Licencja pozwalająca na kopiowanie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie dzieła a także tworzenie utworów zależnych, jednak przy konieczności oznaczenia autorstwa, źródła, rodzaju licencji oraz udzielenia na utwory zależne takiej samej licencji (CC-BY-SA). Pełne postanowienia licencji CC BY-SA.  

Zapewnienie otwartego dostępu możliwe jest również na poniższych zasadach:

Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0. Licencja pozwalająca na kopiowanie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie dzieła a także tworzenie utworów zależnych jedynie w celach niekomercyjnych. Nakłada konieczność oznaczenia autorstwa, źródła i rodzaju licencji. Pełne postanowienia licencji CC BY-NC.

Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0. Licencja pozwalająca na kopiowanie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie dzieła a także tworzenie utworów zależnych jedynie w celach niekomercyjnych. Nakłada konieczność oznaczenia autorstwa, źródła, rodzaju licencji oraz udzielenia na utwory zależne takiej samej licencji. Pełne postanowienia licencji CC BY-NC-SA.

Creative Commons - Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0. Licencja pozwalająca na kopiowanie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie dzieła jednak bez możliwości tworzenia utworów zależnych. Nakłada konieczność oznaczenia autorstwa, źródła i rodzaju licencji. Pełne postanowienia licencji CC BY-ND.

Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0. Licencja pozwalająca na kopiowanie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie dzieła jednak bez możliwości tworzenia utworów zależnych i jedynie w celach niekomercyjnych. Nakłada konieczność oznaczenia autorstwa, źródła i rodzaju licencji. Pełne postanowienia licencji CC BY-NC-ND.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Dzieło może być wykorzystywane i cytowane zgodnie z przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa autorskiego. Oznacza to, że dzieło można przeczytać, pobrać i bezpłatnie wykorzystywać na własne potrzeby. Dzieło to można dla siebie (i osób bliskich) skopiować, ale nie można go nigdzie opublikować. Cytowanie wymaga bezwzględnie podania źródła (tzw. prawo cytatu), a wszelkie inne sposoby wykorzystania (np. tworzenie dzieł zależnych) wymagają zgody autora treści i/lub wydawcy.

Domena publiczna.

Domena publiczna obejmuje utwory, do których autorskie prawa majątkowe już wygasły (np. utwory Mickiewicza) lub w inny sposób zostały spod tych praw wyłączone (np. materiały urzędowe). Praw do utworów z domeny publicznej po prostu nie ma, więc dysponować nimi może każdy, choć nie w sposób całkowicie dowolny - nie można na przykład przypisywać sobie ich autorstwa, naruszać ich integralności sugerując, że przygotowana przez kogoś modyfikacja to oryginał itd.