Home > O nas

O nas

Strona testowa utworzona w ramach projektu "Digitarium UKSW".

Celem projektu jest budowa platformy dostępu do cyfrowych zasobów naukowych.  Ma ono pełnić między innymi funkcję repozytorium uczelnianego, które pozwoli upowszechnić w formie cyfrowej dokumenty tworzone przez Uniwersytet i jego członków oraz zarządzać materiałami cyfrowymi.

Działania podejmowane w projekcie polegać będą na:

  • wypracowaniu i wdrożeniu polityki otwartego dostępu do treści naukowych i wyników badań naukowych na UKSW,
  • dostosowaniu naukowych zasobów UKSW do postaci cyfrowej poprzez ich digitalizację, opatrzenie metadanymi oraz rozpowszechnienie w Internecie z uwzględnieniem praw autorskich.